Lean nauda


Lean tai ilgalaikių rezultatų siekimo priemonė nuolatinio organizacijos tobulinimo cikle. Mes išskiriame 5 pagrindinius Lean naudą apibrėžiančius faktus:

 1. Lean yra pripažįstama kaip puiki lyderių „gamybos“ bei atsiskleidimo priemonė. Lyderiai įgalina organizaciją pajudėti nuo vieno valdymo stiliaus prie kito. Šio judėjimo dėka, daugelis veiklos procesų pasikeičia.

 2. Nuolat klientų pasitenkinimo didėjimo ir vertę kuriančių procesų rezultatyvumo dėka, gerėja įmonės efektyvumas. Auga klientų lojalumas dėl didesnės gaunamos vertės ir jos pateikimo optimalesniu būdu.

 3. Lean yra geresnis už kitas alternatyvas tobulinti organizaciją, nes:
  A) integruoja žmogiškąjį ir procesinį valdymą į vieną metodą;
  B) dėmesys kreipiamas į vertę kuriančius procesus;
  C) susieja į žingsnių seką visus tobulinimo įrankius.

 4. Lean dėka paprastai sutaupoma 1-2% apyvartos per metus didelėse organizacijose ir 3-4% - vidutinėse ir mažose (2004 metų tyrimų duomenys). Džiugina tai, kad šie sutaupymai kiekvienais metais akumuliuojasi, nes vienais metais ir kitais metais atlikti sutaupymai sumuojasi.

 5. Tyrimai rodo, kad Lean dėka pvz., (2010 metais Švedijos įmonėje) sutrumpėjo gamybos ciklo laikas 83%, pats gamybos laikas 13%, žaliavų atsargos 89%, darbuotojų poreikis gamyboje sumažėjo 30%, gamybos produktyvumas padidėjo 43% per operatorių, (2011 metais JAV universitete) pirkimų skyriaus paraiškų įvertinimo laikas sutrumpėjo nuo 168 iki 2,3 valandos.