Kas yra Lean?


Lean – tai organizacijos valdymo būdas, įgalinantis organizaciją padidinti vertę klientams ir sumažinti veiklos kaštus. Žodžio Lean neverčiame, nes nėra tinkamo lietuviško atitikmens. Panašiai kaip ir sąvoka Muda - jos neverčia amerikiečiai, nevertėme ir mes.

„Lean pateikia ypatingą vertės kūrimo būdą - vertę kuriančios veiklos išrikiuojamos geriausia seka ir atliekamos be pertraukų - kada tik reikia - atliekant jas vis efektyviau. Lean suteikia galimybę padaryti DAUGIAU su MAŽIAU – mažiau žmonių pastangų, mažiau įrangos, mažiau laiko ir mažiau vietos – taip vis labiau artėjama prie to, ko nori klientas.“ James P. Womack.

„Niekas nėra taip nenaudinga, kaip efektyviai daryti tai, ko išvis nereikia.” P. Druker.

Pagal Lean logiką – vertė yra tai, už ką nori sumokėti klientas. Veikla skirta kitam tikslui nei vertės kūrimas klientui, yra organizacinis šlamštas, kurį būtina eliminuoti. Procesai patys nesikeičia. Jei jų netobuliname, jie nelieka stabilūs, bet prastėja (II-as termodinamikos dėsnis).

Lean neįdiegiamas per savaitę, formaliai netgi dažnai sunku įvertinti, ar organizacija jau Lean, ar ne. Sėkmingai pagal Lean principus dirbančios organizacijos sako: „Mes tik pakeliui!“, nes pamato, kiek dar galima patobulinti organizaciją kiekvieną dieną. Tačiau galvojant apie pačią Lean diegimo pradžią, reikėtų apsišarvuoti kantrybe apie pusę metų, kol pamatysite pirmuosius rezultatus.

Lean yra sukurta gamybai, tačiau per pastaruosius 15 metų buvo pritaikyta paslaugoms (bankams, ligoninėms, aerouostams, laivybos įmonėms, uosto krovos kompanijoms, savivaldybių administracijoms, kariuomenės administracijoms ir t.t.), nes kiekviena organizacija turi tą patį tobulėjimo poreikį. Buvę gamybiniai metodai pritaikyti paslaugų teikimui (pvz., 5S daug naudos duoda tvarkant informacines bazes).

Mitai apie Lean:


Lean pritaikytas išskirtinai gamybos įmonėms. Lean diegiamas bet kurioje organizacijoje, kuri turi klientus ir siekia optimizuoti vertės kūrimą. Tiesa, kad Lean atsirado gamybinėse įmonėse - Ford, Toyota, Motorola – tačiau per keletą dešimtmečių jis buvo pritaikytas paslaugų sektoriui. Šiandien Lean plačiai diegiamas bankuose, aerouostuose, prekybos centruose, logistikos įmonėse ir kitose paslaugų organizacijose. Net ir gamybinės organizacijos turi dalį procesų, kurių prigimtis tokia pati, kaip ir paslaugas teikiančių įmonių, pavyzdžiui, pakavimas, pristatymas, užsakymų priėmimas ir pan. Nėra prasmės išskirti Lean kaip gamybinėms organizacijoms skirtą metodiką.

    Lean skirtas tik privačiam sektoriui. Šiandien Lean diegiamas viešajame sektoriuje – ligoninėse, karinėse organizacijose, agentūrose, švietimo sektoriuje. 2010 metais “Idėjų sektorius” Lean diegė Skuodo rajono savivaldybės administracijoje. Kai kuriuos Lean elementus, pritaikydami ir suderindami su ISO 9001 standartizuota sistema, 2012 metais diegėme Plungės, Šiaulių ir Klaipėdos regiono profesinio mokymo įstaigose.

    Lean yra technikų rinkinys. Lean - tai ne tik metodų ir technikų rinkinys, aukščiausiame išsivystymo lygyje tai yra organizacinė kultūra. Lean diegiamas kasdien praktikuojant nuolatinį tobulinimą. Svarbiausias vaidmuo diegiant Lean tenka vadovams, kurie tampa nebe „veiklos dispečeriais“, bet mokytojais. Mokytojai – lyderiai formuoja organizacijos potencialą, išnaudodami kiekvieno darbuotojo gebėjimą mąstyti ir kurti. Tokiu būdu organizaciją kuria ne tik vadovai, bet visi dirbantieji – kuo jų daugiau, tuo galingesnis potencialas, kurį sėkmingai naudojant kiekviena įmonė tampa savo darbo efektyvinimo laboratorija.