7 iššvaistymų metodo diegimo patirtis Šilutės žemės ūkio mokykloje `13-10-30

Organizacijoje pradėjus diegti naujus veiklos metodus, darbuotojų reakcija dažnai būna dviprasmiška. “Mes dirbame gerai! Mums nereikalingos jokios permainos ir jokie pasikeitimai” – apie kolektyvo atmetimo reakciją bandant įdiegti naujoves mokykloje kalbėjo projektų vadovė Vilma Grigonienė.

Ką ir kaip kasdien švaistome?

Iššvaistymas (angl. waste) – tai visa organizacijos darbuotojų atliekama veikla, kuri nekuria vertės klientui (vidiniam ar išoriniam). Iššvaistymai taip įsigyvena į mūsų kasdienę veiklą, kad mes jų nebepastebime. Todėl pradžioje gali būti sudėtinga savarankiškai atlikti iššvaistymų inventorizaciją. 7 iššvaistymų kursas leidžia metodiškai išgryninti problemas ir atrasti joms geriausią sprendimo būdą. 

Profesinės mokyklos patirtis

Šilutės žemės ūkio mokykloje identifikuotų iššvaistymų sąrašas apėmė platų spektrą mokyklos problemų, kurios kasdien švaisto organizacijos darbuotojų laiką ir resursus – nuo “stringančios” technikos iki neefektyvaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo proceso. Aktualiausiems iššvaistymams parengti kaizenai, arba pasiūlymai tobulinimui, A3 formoje. Pagrindinis pasiekimas – pakeista daugiau kaip 20 metų galiojusi neefektyvi mokinių pateisinimo už praleistas pamokas raštelių surinkimo tvarka. Nauja tvarka įsigaliojo nuo šių metų rugsėjo ir iš karto matoma nauda:

  • sumažėjęs popierizmas,
  • taupomas mokinių laikas,
  • taupomas profesinio mokymo skyriaus vedėjos darbo laikas,
  • didinamas grupės vadovo autoritetas,
  • atsiranda galimybė santykiams tarp mokinio, grupės vadovo ir tėvų tapti glaudesniems.

Iššvaistymai visuomet būna dviejų tipų:

  1. tie, kurių sprendimo įtakoti negalime (pvz. dėl teisinio reglamentavimo ar lėšų stygiaus),
  2. iššvaistymai, kuriuos galime išspręsti geriau organizuodamiesi. 7 iššvaistymų kurso metu sutelkiame dėmesį į antrąją iššvaistymų grupę.

 “Visada yra ką keisti ir tobulinti, o įgyvendintas pokytis iššaukia dar daugiau idėjų naujiems pokyčiams”, apibendrino projektą mokyklos projektų vadovė Vilma Grigonienė.

Gražios savaitės ir gerų idėjų!
“Idėjų sektoriaus” komanda