3 argumentai: Lean su LVPA ar savarankiškai `15-11-23

Kiekvienas, duodantis pinigų, nustato sąlygas, kaip pinigai turi būti panaudojami. Europos Sąjungos paramą verslui administruojanti Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) taip pat nustatė sąlygas, kurios lemia Lean metodų diegimą.

2015 m. rugsėjo 14 d. LVPA paskelbė „Procesas LT“ kvietimą, tad dalinuosi patirtimi iš praeito „Procesas LT šaukimo“, kaip palengvinti Lean bei kitų vadybos metodikų diegimą įmonėse. Ketinantiems teikti paraiškas, siūlyčiau įvertinti, kad: Pirma, LVPA reikalingas paraiškų atrankos metodas. Vadinasi, visus kriterijus, kiekybinius ir kokybinius, reikia paversti matuojamais. 2012 m. galiojo 5 atrankos kriterijai: įmonės veiklos svarba Lietuvos aukštųjų ar vidutiniškai aukštų technologijų verslo plėtrai; eksporto arba darbo našumo augimo potencialas; metinių pajamų augimo potencialas; projektas probleminėje teritorijoje; projekto poveikis įmonės konkurencingumo augimui.

2015 metų kvietime yra 2 kriterijai: darbo našumo augimas per 3 metus po projekto pabaigos ir santykis tarp pareiškėjo darbo našumo eurais 3-iais metais po projekto įgyvendinimo pabaigos ir prašomos skirti projekto finansavimo lėšų sumos eurais. Šiame aiškiame pagerėjime yra du minusai. Pirmasis - LVPA skaičiuos rodiklius pagal 2014 metų finansinės atskaitomybės dokumentus, nes paraiška turi būti pateikta iki 2016 m. sausio 14 d. Kam buvo prasti 2014-ieji, bet reikalai pagerėjo 2015 m. ir jau matote, kad bus geri 2016 m. - tai puikios sąlygos pasinaudoti kvietimu. Taip pat šios sąlygos palankios įmonėms, kurios darė dideles investicijas ir per artimiausius kelis metus planuoja staigų augimą. Jei 2014 m. jums buvo sėkmingesni nei 2015 m. ir esminio pagerėjimo nesitikite, tuomet vargu ar bus galimybių gauti paramą. Be to, ankstesniuose „Procesas LT“ kvietimuose buvo aiškiai įvardinti kriterijai: už kokius rodiklius kiek skiriama balų. Dabar balai bus skiriami paraiškas lyginant tarpusavyje, pavyzdžiui, maksimalius 5 balus už darbo našumo augimą gaus TOP 20 proc. įmonių, kurios deklaravo didžiausią darbo našumo augimą, 4 balus gaus kiti 20 proc. pareiškėjų deklaravusių kiek mažesnį darbo našumo augimą ir t.t. Vadinasi, „jūsų paraiška yra gera tol, kol blogos kitos paraiškos“. Viena vertus, tai yra gerai, nes pareiškėjai konkuruoja tarpusavyje, o ne bando vaikytis rodiklių, kitą vertus, atsiranda problema – sudėtinga prognozuoti potencialų balų skaičių, kurį surinks jūsų paraiška. ES paramos konsultantai rekomenduoja teikti paraiškas tik tuo atveju, kai yra galimybės surinkti bent 65 proc. visų galimų balų. Antra, 2012 metų paraiška buvo laikoma pagrįsta tada, kai į ją buvo įtraukta daug metodų, daug pakeistų procesų, didžiausias pokytis įmonės įvardintuose rodikliuose. Jei analizuoti šį atvejį, organizacijos į paraiškas įtraukė beveik visus „Toyota“ gamybos sistemos metodus, neatsirinkdami svarbiausių, o laiko juos įdiegti gavo ne daugiau nei 2 metus. Pokyčių mastas buvo toks, kad darbuotojų žodžiais - „nebeliko laiko dirbti“. Darbuotojai skundėsi viršvalandžiais, o Lean tapo didesniu galvos skausmu, nei nauda. Tarkime, Heidžanka arba Išlygintos gamybos metodas paprastai yra diegiamas bent vienerius metus, nes keičiamas gamybos planavimas, tiekimas, logistika, o jei dar pridėsite SMED arba Įrengimų perderinimą per vienženklį minučių skaičių, kas paprastai taip pat daroma, tuomet jau reikia 2 metų. Šiame kvietime verta atsirinkti tuos metodus, kurie spręs problemas mažiausiomis sąnaudomis, duos didžiausią ekonominę naudą, o ne kurs problemas. Trečia, LVPA atlieka ekspertinį vertinimą siekiant nustatyti, ar jūs įdiegėte Lean. Ekspertinį vertinimą atlieka vietinis ekspertas, kuris remiasi savo subjektyvia nuomone iš tos patirties, kurią sugebėjo sukaupti. Eksperto, LVPA ir juos kuruojančios Ūkio ministerijos nuomones galima ginčyti ir reikalauti pakartotinio vertinimo, tačiau de facto eksperto nuomonė būna dažnai labiau vertinama, negu paraiškas teikiančių įmonių. Jei jūs diegėte Lean, kaip tinka jums, gavote planuotą naudą, bet šis būdas netinka ekspertui, tuomet jūsų Lean diegimo sąnaudų LVPA nefinansuos bei gali prašyti grąžinti 100 proc. suteiktos paramos. Dar daugiau, LVPA pasilieka teisę projektui prasidėjus nustatyti iš naujo ar pakeisti būdą, kaip ji atliks ekspertinį vertinimą ir kokius įdiegtumo kriterijus taikys. Nors LVPA ekspertų kvalifikacija per pastaruosius metus ženkliai išaugo, rizika būti neteisingai įvertintam išlieka. Neabejojama prasmingumu didinti įmonės efektyvumą, tačiau įvertinus taikomą 50 proc. paramos intensyvumą, paraiškos ruošimo, galutinės ataskaitos, periodinių ataskaitų po projekto parengimo ir taisymo sąnaudas, manau, verta svarstyti paraiškos teikimą, jei bendra projekto apimtis viršija 15 000 eurų. Objektyviai įvertinant galimą konkurenciją, galima prognozuoti, kad labiausiai tikėtina, kad paramą gaus projektai, galintys pademonstruoti 15 ir daugiau procentų darbo našumo augimą poprojektiniu laikotarpiu. Reikėtų pasinaudoti LVPA teikiama parama suplanuotos investicijos atpiginimui, t.y. teikti paraišką tik tuo atveju, kai nežiūrint – gausite paramą ar ne – Lean vis tiek diegsite, o ne atsitiktinės galimybės išnaudojimui, atkreipiant dėmesį aukščiau išvardintas rizikas.