Jūs klausiate, mes patariame

1 2

Visuomenei svarstant Darbo kodekso pertvarkymą, kuris padidintų šalies patrauklumą investuotojams, už dėmesio ribų liko keletas aspektų, kurie nuo kodekso nepriklauso, tačiau įmonėms yra svarbūs.

Tai darbo sąlygų, didinančių įmonės efekyvumą, sudarymas, teisingas darbuotojų vertinimas ir darbo užmokesčio apskaita. Šie klausimai tikrai galėtų būti paprasčiau sprendžiami nei yra dabar – taip, kaip didžiosiose Vakarų ekonomikose.

Nuo 1986 metų, kuomet Motorolos inžinieriai Bill Smith ir Mikel Harry sukūrė šį metodą, praėjo trys dešimtmečiai. Jei Lean Lietuvoje įgavo pagreitį ir tampa daugelio efektyvių organizacijų gyvenimo dalimi, tai 6 Sigma potencialas yra kol kas menkai išnaudojamas. Motorola paskelbė, kad nuo 1991 iki 2005 metų 6 Sigma metodo dėka sutaupė 17 milijardų dolerių.

Nors praktika rodo, kad organizacijos valdymas sąlygoja mažiausiai 85 proc. visų jos problemų, nemaža organizacijų dalis laukia palankios progos pokyčiams, kurie padidintų valdymo efektyvumą.

Darbuotojų sauga ir sveikata darbe visada yra aktuali, nes nuo to priklauso mūsų, dirbančiųjų, gyvybė, šeimų gerovė ir saugumas. Lean organizacijos Lietuvoje naudoja gerai žinomą 5S metodą efektyviai darbo aplinkai sukurti, tačiau šis metodas pasaulinėje praktikoje naudojamas kur kas plačiau.

Dalis mano straipsnių komentatorių gana piktai rašė, kad įmonės vadovams įdiegus ar diegiant Lean metodus, darbo krūvis, vadovų spaudimas padidėjo, o finansiniai reikalai darbuotojų atžvilgiu – nepagerėjo.

Šiandien ko gero kiekviena organizacija gali papasakoti savo (ne)sėkmės istoriją taikant 5S. Reikėtų įvertinti, kad tai tik vienas iš galimų instrumentų, kuris gali palengvinti perėjimą prie organizuotos tvarkos ir sumažinti iššvaistymų laiką pagrindiniame darbo procese, arba, atvirkščiai, gali tą procesą komplikuoti, jeigu pritaikomas neatsakingai – neatsižvelgiant į organizacijos tipą, procesus, “tvarkos” poreikį, neįtraukiant darbuotojų, kurie toje darbo aplinkoje dirba. Tokiu atveju “tvarka” netrukus grįžta į buvusią padėtį, o darbuotojai lieka su nuostata – 5S neveikia.

Aplinkos apsaugos reikalavimai griežtėja, nes didėja žmogaus veiklos poveikis gamtai. Ar gali Lean pagelbėti įmonėms siekiančioms gaminti efektyviai, bet kartu norinčioms išlikti ir draugiškoms aplinkai?

Spręsdamas įmonių efektyvumo problemas, susiduriu su įvairiomis vidinėmis įmonių tvarkomis, skirtomis optimizuoti procesus. Dažniausiai jos turi finansinį pagrindimą, tačiau kyla klausimas – ar iš tikro tos optimizavimo priemonės skatina įmonių efektyvumą ir taupo pinigus.

Su 5S saugiau(?) `16-01-18

VšĮ „Idėjų sektorius” kartu su UAB „Sabelija”, kuri jau 20 metų iš eilės organizuoja konferenciją „Darbų sauga 2015“, buvo pakviesta pasidalinti gerąja patirtimi diegiant LEAN, 5S, OHSAS ir kitas sistemas. 

Kiekvienas, duodantis pinigų, nustato sąlygas, kaip pinigai turi būti panaudojami. Europos Sąjungos paramą verslui administruojanti Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) taip pat nustatė sąlygas, kurios lemia Lean metodų diegimą.

1 2