Lean 6 Sigma

Geltono diržo mokymai: išsamus susipažinimas su DMAIC metodika 

Rugsėjo 9 - 10 d. nuotoliniu būdu, per Zoom programą. 

Lean 6 Sigma - tai verslo efektyvumo problemų komandinis sprendimas statistinės ir loginės faktų analizės būdu. Lean 6 Sigma Geltono diržo mokymai - tai išsamus supažindinimas su DMAIC problemų sprendimo metodika, jos galimybėmis bei dalies metodų (išsamiau mokymo programoje) išbandymas praktikoje. 

Baigus Lean 6 Sigma Geltono diržo mokymus ir sėkmingai išlaikius egzaminą, išduodamas Lean 6 Sigma Geltono diržo pažymėjimas. Skirtingai nei Žalio diržo lygyje, šiame lygyje nereikia vadovauti komandai, taip pat nėra reikalavimo sutaupymo sumai. Geltono diržo lygio specialistai paprastai yra aktyvūs Žalio diržo praktikų pagalbininkai.

Mokymų vadovas

Mokymų vadovas Dainius Urbanavičius

Mokymus veda ir Lean 6 Sigma tobulinimo projektams vadovauja Šveicarijoje sertifikuotas 6 sigma juodų diržų mokytojas (Master Black Belt) – Dainius Urbanavičius. Dainius vadovavo tuzinui Žalio diržo lygio projektų, kuriais klientams sudarytos galimybės sutaupyti 4 200 000 eurų.

"Sėkmingiausios organizacijos išsprendžia visas problemas, trukdančias būti pirmaujančiomis."

Mokymų programa (16 ak. val.):

  • Įvadas į Lean (vertė vs. išvaistymai, trauka vs. stūmimas, srautas vs. sandėliavimas, nuolatinis tobulinimas vs. pripuolamas tobulinimas)
  • Įvadas į 6 Sigma (duomenys vs. faktai, matematikas vs. praktikas, procesas vs. funkcija, resursas vs. apribojimas) 
  • Supažindinimas su DMAIC problemų sprendimo modeliu (PaVĮK vs. pAMATV)
  • Procesų "matymo" būdai (algoritminis modelis vs. vertės kūrimo)
  • Procesų matavimo būdai (proceso gebėjimas vs. vidurkis, moda vs. intervalas vs. vidurkis, klaidos vs. vartojimas vs. trukmė)
  • Priežasčių analizė (žuvies griaučių analizė, priežasčių pasekmių matrica)
  • Ateities vertės kūrimo žemėlapio sudarymas
  • Poka Yoke
  • Procesų valdymas ir kontrolė (kontrolės grafikų skaitymas ir sudarymas)
  • Geltono diržo egzaminas

Reikalingas pasiruošimas: kompiuteris su MS Excel programa

Mokymų kaina: 160 eur + pvm

Registracija vyksta iki rugsėjo 10 d. Mokymų grupėje ne daugiau kaip 16 dalyvių.

Laukiame Jūsų!